Få et godt tilbud

Få et fantastisk tilbud på din opgave ved blot at udfylde vores formular.

 
 
 
 
Hvad drejer henvendelsen sig om?Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Overholder aftaler

Bestræber os på at løse vores opgaver til perfektion og går det ekstra skridt for at løse opgaven til aftalt tid.

Kvalitetsbevidst

Bred erfaring inden for området og løser opgaverne effektivt og til tiden. Uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Stolthed i arbejdet

​Kvalitet og kompetence er nøgleordene i vores arbejde, som vi udfører for private husejere og virksomheder.

HANDELSBETINGELSER

ALGEBEHANDLING

​Forberedelse

Så snart vi har planlagt en dag, hvor opgaven kan udføres, tager vi kontakt til kunden og informerer om dette. Passer det ikke kunden den planlagte dag, så finder vi en anden dag, dog skal det understreges, at vi sagtens kan udføre opgaven selvom kunden ikke er hjemme. Er kunden ikke hjemme på den planlagte dag, er det vigtigt, at vi har fri adgang rundt om huset, samt adgang til en vandforsyning. Det er kundens ansvar, at der er frit løb i tagrenderne, så vi kan suge det resterende algemiddel op af tagrenden. Er tagrenderne fyldt med blade, mos, jord eller andet møg, tilbyder Hr Højtryk ApS tagrenderens/sugning, læs mere her. Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på, bedes kunden venligst at informere os om dette. Skulle der være forhindringer eller lignende, der resulterer i, at vi ikke kan udføre behandlingen fra jorden, er det kundens ansvar at informere os herom på forhånd.

Betaling

Når opgaven er udført, sender vi en faktura på mail med 8 dages betalingsfrist. Betaling af faktura forgår via en bankoverførsel. Det er muligt at betale med kontanter ved særlig aftale.

Vandtilkobling og slanger

Oftest benytter vi os af kundens udendørs vandhane, når vi algebehandler et tag. Har kunden ingen udendørs vandhane, er det vigtigt, at vi enten får adgang til en indendørs vandhane, eller, at vi evt. får lov til at låne lidt vand fra kundens nabo, efter indgået aftale. Både indendørs vandtilkobling og vand fra naboen, foregår på kundens eget ansvar. Hr Højtryk ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle vanskader forårsaget af vandtilkobling, både inden- og udendørs. Det er kundens ansvar, at samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte før, under og efter behandlingen. I nogle tilfælde er vi nødsaget til at have vandslanger liggende igennem huset for at kunne udføre opgaven, dette sker under kundens ansvar. Afdækning af gulv for at beskytte mod evt. vand eller slid, er altså kundens ansvar. Trykslangerne kan springe, dog forekommer det sjælendt.

Pris/tilbud

Priserne for algebehandlingen, bliver bestemt af om taget er op til 200m2, eller op til 400m2. Såfremt taget er større end 400m2, bliver der beregnet et tilbud. Vi har altid mulighed for at tage en opmåling af kundens tag via et satellitbillede.

Opsugning af algemiddel

Hos Hr Højtryk ApS suger vi som hovedregel altid det resterende algemiddel op af kundens tagrende. Hvis kundens nedløbsrør fører ned til en sø, bæk, flod eller et andet sted, hvor der er levende organismer, skal vi dog informeres om dette.

Vandindtrængning i huset i forbindelse med behandlingen

Det er kundens ansvar, at der ikke er utætheder omkring området, der skal behandles, og at vand ikke trænger ind gennem vinduer, kælder, fuger eller lignende. Vi påtager os ikke ansvaret for evt. vandindtrængning i huset, i forbindelse med algebehandlingen.

El omkring huset

Såfremt der er udendørs EL omkring huset, er det kundens ansvar, at det er forsvarligt beskyttet. Det kan f.eks. være sensorer, overvågningskameraer, ledninger eller andre el-installationer. Området omkring taget vil oftest blive udsat for vand, derfor påtager vi os ikke ansvaret for evt. skader i den sammenhæng.

Havemøbler, krukker, blomster og andet omkring huset

For at vi kan udføre algebehandlingen af taget, er det vigtigt, at vi frit kan begå os rundt om huset, uden at snuble over diverse havemøbler, krukker eller lignende. Det er kundens ansvar, at vi kan. Vi bruger algemidlet Algefri N Proff og Neutralon, som er 100 % bionedbrydeligt, og dræber hverken planter eller blomster, dog kan der forekomme små misfarvninger på blade og lignende hvis de skulle blive ramt. Det påtager vi os ikke ansvaret for.

Tagrender, dræn og kloakering

Såfremt at der er tilstoppede tagrender, dræn eller kloakering, er dette kundens ansvar.

Skader på taget og tagets tilstand

Algebehandlingen renser taget så skånsomt som muligt med nøje indstillet tryk. Tagsten eller plader vil normalt ikke flække af behandlingen. Når alger, mos og andet skidt er renset af taget, er det muligt at se tagets reelle tilstand. Skulle der ses revner eller andre skader på taget, har det typisk altid været der, men først kommet til syne efter behandlingen. Hr Højtryk ApS påtager sig ikke ansvaret for evt. skader på taget, der kommer til syne efter behandlingen.

Virkningsgaranti

Vi garanterer virkning efter vores algebehandling. Før behandlingen tager vi billeder og dokumenterer tagets tilstand. Efter at vi har udført behandlingen, kan der gå op til 1-2 måneder før virkningen kan ses, og den fulde effekt af behandlingen, ses efter 4-6 måneder. Er kundens tag tildækket i mos før behandlingen, er der ikke garanti for at alt forsvinder, i disse tilfælde skal taget typisk have op mod 3 behandlinger, før alt forsvinder. Ses der ingen virkning på taget efter 6 måneder, bedes kunden kontakte os for at få en ny tid, uden beregning.

Afbestilling

Når kunden har accepteret et tilbud, planlægger vi opgaven optimalt ift. andre opgaver for at lave den bedst mulige logistik, for i sidste ende at kunne give skarpe priser. Det forudsætter, at skulle kunden afbestille en opgave, har vi allerede brugt en del tid på planlægning og forberedelse af opgaven. Det koster derfor: 350 kr. i afbestillingsgebyr for algebehandling af tag

FLISERENS

Forberedelse

Så snart vi har planlagt en dag, hvor opgaven kan udføres, tager vi kontakt til kunden og informerer om dette. Passer det ikke kunden den planlagte dag, så finder vi en anden dag, dog skal det understreges, at vi sagtens kan udføre opgaven selvom kunden ikke er hjemme. Er kunden ikke hjemme på den planlagte dag, er det vigtigt at vi har fri adgang til de pågældende flisearealer, samt adgang til en vandforsyning. Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på, bedes kunden venligst at informere os om det. Skulle der være forhindringer eller lignende, der resulterer i, at vi ikke kan udføre fliserens, pålægges der et udskydningsgebyr på 450 kr.

Vigtige ting kunden sørger for:

 • Kunden skal have afryddet hele flisearealet, inden vi kommer og renser fliserne. Dvs. havemøbler, krukker, biler, haveaffald, grus, sand, jord osv. skal være fjernet fra fliserne. Vi anbefaler, at man minimum flytter tingene 2 meter væk fra det pågældende areal.

 • Vi har brug for fri adgang til en vandhane, gerne en udendørs vandhane. Forudsat at kunden kun har en indendørs vandhane, skal vi informeres om det. Tjek gerne vandtrykket inden vi kommer. Såfremt vandtrykket er dårligt, bedes i informerer os om dette inden vi kommer for at rense fliserne.

 • Parkeringsplads højst 40 meter frahuset, så vi fra bilen kan trække vandslangerne ud, samt have arbejdsplads på minimum én side af bilen.

 • Fjernet en del af ukrudtet, især det kraftigste med store rødder.

 • VALGFRIT: Beskæring af græskanter, busker, blomster og bede, hvis det skulle rage ind på fliserne. Så har vi mulighed for at rense 100% af flisen.

Hvis alt dette imødekommes, kan vi få det bedst mulige resultat.

Betaling

Når opgaven er udført, sender vi en faktura på mail, med 8 dages betalingsfrist. Betaling af faktura forgår via en bankoverførsel. Det er muligt at betale med kontanter ved særlig aftale.

Vandtilkobling og slanger

Oftest benytter vi os af kundens udendørs vandhane når vi renser fliser. Har kunden ingen udendørs vandhane, er det vigtigt at vi enten får adgang til en indendørs vandhane, eller at vi evt. får lov til at låne vand fra kundens nabo, efter indgået aftale. Både indendørs vandtilkobling og vand fra naboen, foregår på kundens eget ansvar. Hr Højtryk ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle vanskader, forårsaget af vandtilkobling både inden- og udendørs. Det er kundens ansvar at samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte før, under og efter behandlingen. I nogle tilfælde er vi nødsaget til at have vandslanger liggende igennem huset for at kunne udføre opgaven, dette sker under kundens ansvar. Afdækning af gulv for at beskytte mod evt. vand eller slid, er altså kundens ansvar. Trykslangerne kan springe, dog forekommer det sjælendt.

Havemøbler, krukker, blomster og andet på fliserne

For at udfører fliserensen, er det nødvendigt, at arealerne er helt afryddet for diverse havemøbler, krukker, skraldespande og lignende. Vi anbefaler af kunden placerer disse ting, minimum 10 meter fra fliserne, da selve rensen kan svine en smule – så skulle førnævnte ting blive ramt af vand/jord, skyller vi det selvfølgelig af.

Pris/tilbud/kontrolopmåling

Det er muligt at få lavet et tilbud på en fliserens hos Hr. Højtryk ApS på tre følgende måder:

 1. Satellitbilleder: Ud fra et satellitbillede kan vi foretage opmåling og beregne en pris med det samme. Accepteres tilbuddet, laver vi en endelig kontrolopmåling ved ankomst på adresse. Det er kontrolopmålingen, der gælder. Forudsat at arealet afviger +- 20% fra det oprindelige tilbud, påbegyndes fliserensen, uden at kunden kontaktes. Skulle der være mere eller mindre end 20% af arealet af det oprindelige tilbud, tager vi kontakt til kunden, før vi foretager os yderligere.

 2. Kundebesøg: Vi kommer forbi kundens adresse når kunden har tid. Her kan vi foretage opmåling af de gældende arealer, og give et tilbud på hvad opgaven koster. Dette er ganske uforpligtende. Godkender kunden tilbuddet, sender vi en ordrebekræftelse på mail, og planlægger herefter en dato.

 3. Kunden ved hvor stort arealet er: Hvis kunden ved hvor mange m2 der har, kan vi beregne et tilbud ud fra det. Dog foretager vi en kontrolopmåling på dagen hvor fliserne skal renses. Det er kontrolopmålingen, der gælder. Forudsat at arealet afviger +- 20% fra det oprindelige tilbud, påbegyndes fliserensen, uden at kunden kontaktes. Skulle der være mere eller mindre end 20% af arealet af det oprindelige tilbud, tager vi kontakt til kunden, før vi foretager os yderligere.

15 års garantiordning

Hr Højtryk ApS tilbyder op til 15 års garanti mod flisepest, på fliserens med imprægnering. Dette indebærer et årligt eftersyn af fliserne, hvor vi kommer forbi kundens fliser og udfører en servicebehandling af fliserne. Der gælder særlige vilkår for garantiordningen. For at garantien skal dække, kræver det at der bestilles en servicebehandling af fliserne en gang årligt. Garantien dækker mod ny flisepest, og skulle der opstå noget, så efterbehandler vi det uden beregning. I løbet af efteråret vil der i mange tilfælde, dannes et tyndt grønligt lag på fliserne, dette dækker garantien ikke, men det vil forsvinde efter næste servicebehandling.

Udskridning af fliser

Flisebelægninger kan med tiden risikerer at skride ud, enten pga. dårligt underlag, rødder, manglende kantsikring eller store mængder regn. Udskridninger vil tit kunne ses tydeligere efter fliserensen, da mos og ukrudt er fjernet fra fugerne. Hr Højtryk ApS holdes ikke ansvarlig for disse udskridninger.

Vandindtrængning i huset

Det er kundens ansvar, at der ikke er utætheder omkring området der skal renses, og at vand ikke trænger ind gennem vinduer, kælder, fuger eller lignende. Vi påtager os ikke ansvaret for evt. vandindtrængning i huset, i forbindelse med fliserensen.

El omkring huset

Såfremt der er udendørs EL omkring huset, er det kundens ansvar at det er forsvarligt beskyttet. Det kan f.eks. være sensorer, overvågningskameraer, ledninger eller andre el-installationer. Området omkring taget vil oftest blive udsat for vand, derfor påtager vi os ikke ansvaret for evt. skader i den sammenhæng.

Rengøring

Efter en fliserens, kan der være kommet jord, mos, sand eller lignende på facader, ruder eller hegn omkring belægningen. Dette skyller vi selvfølgelig af så godt vi kan, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at skylle efter en ekstra gang, når det er tørret. Vi vasker vinduerne der er blevet beskidte, men vi anbefaler, at man påregner en vinduespudsning, efter vi har afsluttet opgaven.

Dræn og kloakering

Det er oftest ikke et problem, men det er kundens ansvar at sikre, at dræn og kloakering kan klare den øgede belastning. Det kan desværre ikke undgås at noget af det mos, ukrudt og jord, der fjernes mellem fliserne, ender i kloakering eller dræn. Såfremt at kunden har dræn eller kloakering der let tilstoppes, bedes kunden om at informere os om det.

Overdækkede arealer/kalkaflejringer

Flisearealer, der ligger under er overdækket af f.eks. halvtag, carport eller lignende bliver ikke udsat for syreregn og nedbør. Dette resulterer i at de ikke bliver slidte og nopret i overfladen, modsat fliserne der ligger uden overdækning. Der vil her altid være en nuanceforskel, hvilket fliserensen ikke kan ændre på. Kalkaflejringer ses ofte på nyere overdækkede sten, hvilket skyldes, at der er kalk i betonen. Dette vil blive skyllet væk med tiden. Når vi renser under et overdækket areal, trækker kalken op igen, og det vil igen foretage sig med tiden. Man kan fremme denne proces ved at vande fliserne. Dette har intet med vores udstyr/produkter at gøre.

Flækkede fliser og tilstand efter rensning

Vi renser fliserne med nøje indstillet tryk. Fliser vil normalt ikke flække af behandlingen. Når alger, mos og andet skidt er renset af flisen, er det muligt at se flisens reelle tilstand. Skulle der ses revner eller andre skader på flisen, har det typisk altid været der, men først kommet til syne efter fliserensen. Hr Højtryk ApS påtager sig ikke ansvaret for evt. skader på flisen, der kommer til syne efter behandlingen.

Afbestilling

Når kunden har accepteret et tilbud, planlægger vi opgaven optimalt ift. andre opgaver for at lave den bedst mulige logistik, for i sidste ende at kunne give skarpe priser. Det forudsætter, at skulle kunden afbestille en opgave, har vi allerede brugt en del tid på planlægning og forberedelse af opgaven. Det koster derfor:

 • 350 kr. efter accept af tilbud

 • 750 kr. 5 arbejdsdage inden udførelse

 • 1250 kr. 2 arbejdsdage inden udførelse

FACADERENS

Forberedelse

Så snart vi har planlagt en dag, hvor opgaven kan udføres, tager vi kontakt til kunden og informerer om dette. Passer det ikke kunden den planlagte dag, så finder vi en anden dag, dog skal det understreges at vi sagtens kan udføre opgaven selvom kunden ikke er hjemme. Er kunden ikke hjemme på den planlagte dag, er det vigtigt at vi har fri adgang til facaden, samt adgang til en vandforsyning. Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på, bedes kunden venligst at informere os om dette. Skulle der være forhindringer eller lignende, der resulterer i at vi ikke kan udføre facaderensen, pålægges kunden et udskydningsgebyr på 450 kr.

Betaling

Når opgaven er udført, sender vi en faktura på mail, med 8 dages betalingsfrist. Betaling af faktura forgår via en bankoverførsel. Det er muligt at betale med kontanter ved særlig aftale.

Slanger samt tilkobling i huset

Oftest benytter vi os af kundens udendørs vandhane når vi renser facaden. Har kunden ingen udendørs vandhane, er det vigtigt at vi enten får adgang til en indendørs vandhane, eller at vi evt. får lov til at låne vand fra kundens nabo, efter indgået aftale. Både indendørs vandtilkobling og vand fra naboen, foregår på kundens eget ansvar. Hr Højtryk ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle vanskader, forårsaget af vandtilkobling både inden- og udendørs. Det er kundens ansvar, at samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte før, under og efter behandlingen. I nogle tilfælde er vi nødsaget til at have vandslanger liggende igennem huset/bygningen for at kunne udføre opgaven, dette sker under kundens ansvar. Afdækning af gulv for at beskytte mod evt. vand eller slid, er altså kundens ansvar. Trykslangerne kan springe, dog forekommer det sjælendt.

Pris/tilbud

Det er muligt at få lavet et tilbud på en fliserens hos Hr. Højtryk ApS på to følgende måder:

 1. Kundebesøg: Vi kommer forbi kundens adresse når kunden har tid. Her kan vi foretage opmåling af de gældende arealer, og give et tilbud på hvad opgaven koster. Dette er ganske uforpligtende. Godkender kunden tilbuddet, sender vi en ordrebekræftelse på mail og planlægger herefter en dato.

 2. Kunden ved hvor stort arealet er: Hvis kunden ved hvor mange m2 de har, kan vi beregne et tilbud ud fra det. Dog foretager vi en kontrolopmåling på dagen hvor fliserne skal renses. Det er kontrolopmålingen, der gælder. Forudsat at arealet afviger +- 20% fra det oprindelige tilbud, påbegyndes fliserensen, uden at kunden kontaktes. Skulle der være mere eller mindre end 20% af arealet af det oprindelige tilbud, tager vi kontakt til kunden, før vi foretager os yderligere.

Vandindtrængning i bygningen

Det er kundens ansvar, at der ikke er utætheder omkring områdets der skal renses, og at vand ikke trænger ind gennem vinduer, kælder, fuger eller lignende. Vi påtager os ikke ansvaret for evt. vandindtrængning i huset, i forbindelse med facaderensen.

EL omkring huset

Såfremt der er udendørs EL omkring huset, er det kundens ansvar at det er forsvarligt beskyttet. Det kan f.eks. være sensorer, overvågningskameraer, ledninger eller andre el-installationer. Området omkring taget vil oftest blive udsat for vand, derfor påtager vi os ikke ansvaret for evt. skader i den sammenhæng.

Rengøring

Efter facaderensen, kan der være kommet jord, alger eller lignende på ruder eller lignende omkring facaden. Dette skyller vi selvfølgelig af så godt vi kan. Vi vasker vinduerne, der er blevet beskidte, men vi anbefaler at man påregner en vinduespudsning, efter vi har afsluttet opgaven.

Dræn og kloakering

Det er sjældent et problem, men det er kundens ansvar at sikre, at dræn og kloakering kan klare den øgede belastning. Det kan desværre ikke undgås, at noget af det vand, der bruges til selve rensen, ender i kloakering eller dræn. Såfremt at kunden har dræn eller kloakering der let tilstoppes, bedes kunden om at informere os om det.

Tilstand efter rensning

Vi renser facaden med nøje indstillet tryk. Facaden vil normalt ikke flække af behandlingen. Når alger, mos og andet skidt er renset af facaden, er det muligt at se facadens reelle tilstand. Skulle der ses revner eller andre skader på facaden, har det typisk altid været der, men først kommet til syne efter facaderensen. Hr Højtryk ApS påtager sig ikke ansvaret for evt. skader på facaden, der kommer til syne efter behandlingen.

Afbestilling

Når kunden har accepteret et tilbud, planlægger vi opgaven optimalt ift. andre opgaver for at lave den bedst mulige logistik, for i sidste ende at kunne give skarpe priser. Det forudsætter, at skulle kunden afbestille en opgave, har vi allerede brugt en del tid på planlægning og forberedelse af opgaven. Det koster derfor:

 • 350 kr. efter accept af tilbud

 • 750 kr. 5 arbejdsdage inden udførelse

 • 1250 kr. 2 arbejdsdage inden udførelse

Træterrasse rens

Forberedelse

Så snart vi har planlagt en dag, hvor opgaven kan udføres, tager vi kontakt til kunden og informerer om dette. Passer det ikke kunden den planlagte dag, så finder vi en anden dag, dog skal det understreges, at vi sagtens kan udføre opgaven selvom kunden ikke er hjemme. Er kunden ikke hjemme på den planlagte dag, er det vigtigt at vi har fri adgang til de pågældende terrassearealer, samt adgang til en vandforsyning. Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på, bedes kunden venligst at informere os om dette. Skulle der være forhindringer eller lignende, der resulterer i at vi ikke kan udføre rensen af træterrassen, pålægges der et udskydningsgebyr på 450 kr.

Betaling

Når opgaven er udført, sender vi en faktura på mail, med 8 dages betalingsfrist. Betaling af faktura forgår via en bankoverførsel. Det er muligt at betale med kontanter ved særlig aftale.

Vandtilkobling og slanger

Oftest benytter vi os af kundens udendørs vandhane når vi renser en facade. Har kunden ingen udendørs vandhane, er det vigtigt, at vi enten får adgang til en indendørs vandhane, eller, at vi evt. får lov til at låne vand fra kundens nabo, efter indgået aftale. Både indendørs vandtilkobling og vand fra naboen, foregår på kundens eget ansvar. Hr Højtryk ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle vanskader, forårsaget af vandtilkobling både inden- og udendørs. Det er kundens ansvar, at samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte før, under og efter behandlingen. I nogle tilfælde er vi nødsaget til at have vandslanger liggende igennem huset for at kunne udføre opgaven, dette sker under kundens ansvar. Afdækning af gulv for at beskytte mod evt. vand eller slid, er altså kundens ansvar. Trykslangerne kan springe, dog forekommer det sjælendt.

Havemøbler, krukker, blomster og andet omkring huset

For at udfører rensen af træterrassen er det nødvendigt, at arealerne er helt afryddet for diverse havemøbler, krukker, skraldespande og lignende. Vi anbefaler af kunden placerer disse ting, minimum 10 meter fra terrassen, da selve rensen kan svine en smule – så skulle førnævnte ting blive ramt af vand/jord, skyller vi det selvfølgelig af.

Pris/tilbud/kontrolopmåling

Det er muligt at få lavet et tilbud på en rens af træterrasse hos Hr. Højtryk ApS på tre følgende måder:

 1. Satellitbilleder: Ud fra et satellitbillede kan vi foretage opmåling og beregne en pris med det samme. Accepteres tilbuddet, laver vi en endelig kontrolopmåling ved ankomst på adresse. Det er kontrolopmålingen, der gælder. Forudsat at arealet afviger +- 20% fra det oprindelige tilbud, påbegyndes rensen, uden at kunden kontaktes. Skulle der være mere eller mindre end 20% af arealet af det oprindelige tilbud, tager vi kontakt til kunden, før vi foretager os yderligere.

 2. Kundebesøg: Vi kommer forbi kundens adresse når kunden har tid. Her kan vi foretage opmåling af de gældende arealer, og give et tilbud på hvad opgaven koster. Dette er ganske uforpligtende. Godkender kunden tilbuddet, sender vi en ordrebekræftelse på mail, og planlægger herefter en dato.

 3. Kunden ved hvor stort arealet er: Hvis kunden ved hvor mange m2 de har, kan vi beregne et tilbud ud fra det. Dog foretager vi en kontrolopmåling på dagen hvor terrassen skal renses. Det er kontrolopmålingen, der gælder. Forudsat at arealet afviger +- 20% fra det oprindelige tilbud, påbegyndes rensen, uden at kunden kontaktes. Skulle der være mere eller mindre end 20% af arealet af det oprindelige tilbud, tager vi kontakt til kunden, før vi foretager os yderligere.

Vandindtrængning i huset

Det er kundens, at der ikke er utætheder omkring området der skal renses, og at vand ikke trænger ind gennem vinduer, kælder, fuger eller lignende. Vi påtager os ikke ansvaret for evt. vandindtrængning i huset, i forbindelse med rensen af træterrassen.

El omkring huset

Såfremt der er udendørs EL omkring huset, er det kundens ansvar, at det er forsvarligt beskyttet. Det kan f.eks. sensorer, overvågningskameraer, ledninger eller andre el-installationer. Området omkring taget vil oftest blive udsat for vand, derfor påtager vi os ikke ansvaret for evt. skader i den sammenhæng.

Rengøring

Efter rensen af træterrassen, kan der være kommet jord, alger eller lignende på facader, ruder eller hegn omkring terrassen. Dette skyller vi selvfølgelig af så godt vi kan, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at skylle efter en ekstra gang, når det er tørret. Vi vasker vinduerne, der er blevet beskidte, men vi anbefaler at man påregner en vinduespudsning, efter vi har afsluttet opgaven.

Dræn og kloakering

Det er oftest ikke et problem, men det er kundens ansvar at sikre, at dræn og kloakering kan klare den øgede belastning. Det kan desværre ikke undgås, at noget af det vand, der bruges til selve rensen, ender i kloakering eller dræn. Såfremt, at kunden har dræn eller kloakering der let tilstoppes, bedes kunden om at informere os om det.

Malede terrassebrædder og tilstand efter rensning

Der findes flere forskellige typer terrassebrædder. Vi indstiller nøje trykket efter hvilken type vi har med at gøre. Vi forsøger på professionel og faglig vis at undgå, at træet flosser, at der kommer mærker i træet, eller, at der på anden vis forårsages skade på træet. Skulle dette være tilfældet, kan det være nødvendigt med en slibning af træet, eller udskiftning af de pågældende brædder, før imprægnering eller maling, hvilket Hr Højtryk ApS ikke kompenserer for. Vi renser hele terrassen så skånsomt som muligt efter en forbehandling, og det er vigtigt at understrege, at træet er levende, så det ses ofte at træet ikke fremstår ensartet efter en rens, dette er helt almindeligt.

Som udgangspunkt hverken renser eller imprægnerer vi malede terrassebrædder. Dette gør sig også gældende for terrassebrædder, der er over 15 år gamle. Træet kan rejse sig, dog minimalt såfremt, at træet er i fornuftig stand, og oftest vil det gå i sig selv med tiden.

Afbestilling

Når kunden har accepteret et tilbud, planlægger vi opgaven optimalt ift. andre opgaver for at lave den bedst mulige logistik, for i sidste ende at kunne give skarpe priser. Det forudsætter, at skulle kunden afbestille en opgave, har vi allerede brugt en del tid på planlægning og forberedelse af opgaven. Det koster derfor:

 • 350 kr. efter accept af tilbud

 • 750 kr. 5 arbejdsdage inden udførelse

 • 1250 kr. 2 arbejdsdage inden udførelse

Tagrenderens

Kommer snart!

Sådan foregår vores procesforløb

Fra start til slut i processen sørger vi for, at der er professionel kvalitetssikring.

Nedenfor kan du læse vores procesforløb.

01. ​​Kontakt os

​​​​Kontakt os enten på telefon, e-mail eller via ​vores kontaktformular, og din henvendelse vil blive besvaret inden for 24 timer

02. Beskrivelse af opgave

​​Vi kontakter jer via mail eller pr. telefon og taler med jer om opgaven/aftaler en tid, og så udarbejder vi derefter et uforpligtende prisoverslag

03. Du modtager et tilbud

​​Efter samtale/mødet modtager du et skarp tilbud. Acceptere du tilbudet aftaler vi opstart og laver en tidsplan for opgaven.


Har du spørgsmål eller
​​​​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Hr Højtryk ApS

Vordingborggade 39
​2100 København Ø

Klik her for rutevejledning

fb  instagram

Kontakt os

Telefon: 42 46 45 82

E-mail: info@hrhoejtryk.dk

CVR: 42417327

Cookiepolitik​

Handelsbetingelser

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 18.00

Lørdag og søndag: 10.00 - 15.00

Mails besvares alle dage.